Archivo de la categoría: Eventos

Para cumplir su finalidad de difundir y apoyar los proyectos Wikimedia y de conocimiento libre, Wikimedia España organiza o participa en talleres de edición, charlas, conferencias, maratones de edición, concursos, encuentros, etc., tanto para sus socios como para todos los interesados, y está presente en los actos que la Fundación y otros grupos dentro del movimiento Wikimedia organizan a nivel internacional, como Wikimanía, la Conferencia Wikimedia o Iberoconf.

Así fue el periplo de Adrián Estévez Iglesias en Celtic Knot

Adrian Estevez Iglesias - Cynhadledd y Cwl Celt - Celtic Knot, Aberystwyth, Wales; 2018 17

Imagen de Llywelyn2000 con licencia CC BY-SA 4.0, desde  Wikimedia Commons

Una de las ventajas que tienen la personas asociadas a Wikimedia España es la posibilidad de participar en conferencias y encuentros internacionales del Movimiento Wikimedia. Las temáticas son de lo más variadas: Wikipedia como herramienta educativa, tecnología y bases de datos libres, diversidad en el movimiento por el conocimiento libre o la importancia de que todas las personas tengan acceso a la suma del conocimiento en su propio idioma.

En esa última línea, se viene celebrando Celtic Knot, la conferencia del movimiento Wikimedia sobre lenguas celtas y vernáculas (o indígenas). Allí estuvo nuestro socio Adrián Estévez Iglesias (representando tanto a Wikimedia España como a la comunidad de Galipedia) y en este post nos cuenta cómo fue su experiencia.


Versión en galego

Celtic Knot 2018 tivo lugar o 5 e 6 de xullo deste ano en Aberystwyth, pequena localidade costeira na que ten a súa sede a Biblioteca Nacional de Gales. Nesta ocasión o evento estivo coorganizado entre esta institución e Wikimedia UK. Esta foi a segunda edición da Celtic Knot Conference. A primeira tivo lugar en Edimburgo en xullo de 2017, organizada por Wikimedia UK en relación con linguas celtas e vernáculas (ou indíxenas). Considerei que podía ser de interese para as actividades que levamos a cabo na Wikipedia en lingua galega. Púxenme en contacto con Álex Hinojo de Amical e con Iñaki López da Wikipedia vasca, que participaran nesa primeira edición, e recomendáronme que asistise. Cando se abriu o prazo presentei a proposta dunha ponencia, titulada “Literatura galega nas wikipedias: da lírica medieval á novela negra contemporánea”. A proposta foi aceptada.

As xornadas abríronse coa presentación por parte de Jason Evans, organizador do evento e traballador na Biblioteca Nacional de Gales a través dun proxecto GLAM. Evans xa participara de forma activa nas actividades da primeira edición do Celtic Knot.

O discurso inaugural correu a cargo de Eluned Morgan, Ministra do goberno de Gales para a lingua galesa e a educación permanente. Este feito, xunto coa presenza da directora da Biblioteca no discurso final, demuestra un apoio institucional bastante claro á organización do evento, que é de agradecer.

Celtic Knot Conference 2018 at NLW 01
Imagen de Jason.nlw (National LIbrary of Wales) con licencia CC0, desde Wikimedia Commons

A primeira conferencia foi por parte de Robin Owain, de Wikimedia UK, sobre os fitos da Wikipedia galesa. Resultou interesante porque non foi un mero refrito de datas e números, senón que relacionou conceptos e explicou os avances en base a causas e consecuencias.

Despois da pausa do café houbo sesións paralelas. Por un lado un obradoiro de tradución, e por outro catro charlas, ás que asistín. A primeira foi de Mark Trevethan sobre a Wikipedia en córnico. Foi moi interesante comprender a situación sociolingüística e ver como é posible que unha lingua que estivo morta e que ten unha comunidade de falantes pequena (unhas 3000 persoas) pode ter unha Wikipedia activa. A segunda conferencia, de Aaron Morris, versou sobre WiciMôn, proxecto para levar aos centros educativos a Wikipedia galesa. Despois Iñaki López falou do programa educativo vasco, o acuerdo entre a Consellaría Vasca de Educación e a Wikipedia vasca para levar o proxecto aos centros escolares, e falou tamén da Universidade Vasca de Verán. Para acabar a sesión matutina, Gwenno Griffith explicounos o funcionamento de Wiki Caerdydd, sobre a presenza da cidade de Cardiff na Wikipedia galesa.

Pola tarde houbo tamén sesións paralelas, e de novo estiven nas ponencias. Os obradoiros foron sobre WikiData, ArticlePlaceholder, Lexicographical data (o paso de Wiktionary a Wikidata) e un Tradutón (translathon) centrado en Wikidata.

A primeira ponencia foi de Gareth Morlais, e foi moi entretida: “Kit de supervivencia dixital para a túa lingua”. A segunda conferencia, de Astrid Carlsen, falou sobre a Wikipedia sami e a súa recuperación, despois dun período de baixa actividade. Despois Dafydd Tudur intentou explicar o reflexo das actividades wiki na lingua galesa. A continuación fixen a miña presentación. Houbo dúas preguntas interesantes sobre a posible implicación da Universidade de Bangor, onde hai un Centro de Estudos Galegos. A presentación está dispoñible en Commons co nome de File:Galician literature in Wikipedias.pdf. Para acabar coa primeira sesión vespertina, Koldo Biguri falounos da Txikipedia e do proxecto “1000 artigos para alumnado de entre 12 e 16 anos”.

Despois do descanso houbo tamén sesións paralelas: un obradoiro de Pau Cabot sobre a creación de caixas de información, e tres charlas, ás que asistín. A primeira foi de Duncan Brown, sobre o proxecto Llên Natur, para recoller en Wikipedia os nomes comúns de 17000 especies animais e vexetais de Gales. Despois Michael Graaf falou das Wikipedias de Suráfrica e de como se xestiona a diversidade lingüística, charla que tivo continuidade coa presentación de Daria Cybulska sobre Wikimedia UK e linguas minoritarias.

Algunhas das sesións da primeira xornada foron en galés con tradución simultánea ao inglés. Para desconectar a mente fomos a un bar nun cantil sobre a vila, onde compartimos pintas e aprendimos bailes tradicionais.

A xornada do vernes comezou cunha charla de Rebecca O’Neill, Meghan Dowling e Abigail Walsh sobre a Wikipedia en Irlanda. Despois Simon Cobb falou da fenda de linguas en WikiData, e como intentar resolvela. Logo dunha pausa houbo sesións paralelas: un obradoiro a cargo de Neil Rowlands sobre unha especie de WikiNews bilingüe en galés e inglés, e dúas charlas. A través dun vídeo, Subhashish Panigrahi explicounos como crear un arquivo dixital de linguas indíxenas. A continuación Nicolas Vigneron, de Wikisource en bretón, falou do proxecto Wikimammenn, sobre como unha pequena comunidade pode transcribir moitos libros.

Antes de comer planificáronse as sesións de Unconferenced, que terían lugar pola tarde. Parecía un pouco caótico pero saíu bastante ben. Organizouse unha visita guiada pola Biblioteca Nacional, e dous profesores da Universidade de Bangor explicaron o uso de ferramentas dixitais de recoñecemento de voz e tradución entre galés e inglés.

Antes da charla de peche oficial, e para rematar, houbo unha sesión moi interesante de metacognición, dirixida por Jason Evans. Comentouse o aprendido, os retos aos que nos enfrontamos agora cos coñecementos adquiridos, e a posibilidade-necesidade de ir organizando o seguinte encontro.

Adrián Estévez Iglesias

Versión en castellano

Celtic Knot 2018 tuvo lugar el 5 y 6 de julio de este año en Aberystwyth, pequeña localidad costera en la que tiene su sede la Biblioteca Nacional de Gales. En esta ocasión el evento estuvo coorganizado entre esta institución y Wikimedia UK. Esta fue la segunda edición de la Celtic Knot Conference. La primera tuvo lugar en Edimburgo en julio de 2017, organizada por Wikimedia UK en relación con lenguas celtas y vernáculas (o indígenas). Consideré que podía ser de interés para las actividades que llevamos a cabo en la Wikipedia en lengua gallega. Me puse en contacto con Álex Hinojo de Amical y con Iñaki López de la wikipedia vasca, que habían participado en esa primera edición, y me recomendaron que asistiese. Cuando se abrió el plazo presenté la propuesta de una ponencia, titulada “Literatura gallega en las wikipedias: de la lírica medieval a la novela negra contemporánea”. La propuesta fue aceptada.

Celtic Knot Conference 2018 at NLW 21
Imagen de Jason.nlw (National LIbrary of Wales) con licencia CC0, desde Wikimedia Commons

Las jornadas se abrieron con la presentación por parte de Jason Evans, organizador del evento y trabajador en la Biblioteca Nacional de Gales a través de un proyecto GLAM. Evans ya había participado de forma activa en las actividades de la primera edición del Celtic Knot.

El discurso inaugural corrió a cargo de Eluned Morgan, Ministra del gobierno de Gales para la lengua galesa y la educación permanente. Este hecho, junto con la presencia de la directora de la Biblioteca en el discurso final, demuestra un apoyo institucional bastante claro a la organización del evento, que es de agradecer.

La primera conferencia fue por parte de Robin Owain, de Wikimedia UK, sobre los hitos de la Wikipedia galesa. Resultó interesante porque no fue un mero refrito de fechas y números, sino que relacionó conceptos y explicó los avances en base a causas y consecuencias.

Después de la pausa del café hubo sesiones paralelas. Por un lado un taller de traducción, y por otro cuatro charlas, a las que asistí. La primera fue de Mark Trevethan sobre la Wikipedia en córnico. Fue muy interesante comprender la situación sociolingüística y ver cómo es posible que una lengua que estuvo muerta y que tiene una comunidad de hablantes pequeña (unas 3000 personas) puede tener una Wikipedia activa. La segunda conferencia, de Aaron Morris, versó sobre WiciMôn, proyecto para llevar a los centros educativos la Wikipedia galesa. Después Iñaki López habló del programa educativo vasco, el acuerdo entre la Consejería Vasca de Educación y la Wikipedia vasca para llevar el proyecto a los centros escolares, y habló también de la Universidad Vasca de Verano. Para acabar la sesión matutina, Gwenno Griffith nos explicó el funcionamiento de Wiki Caerdydd, sobre la presencia de la ciudad de Cardiff en la Wikipedia galesa.

Por la tarde hubo también sesiones paralelas, y de nuevo estuve en las ponencias. Los talleres fueron sobre WikiData, ArticlePlaceholder, Lexicographical data (el paso de Wiktionary a Wikidata) y un Tradutón (translathon) centrado en Wikidata.

La primera ponencia fue de Gareth Morlais, y fue muy entretenida: “Kit de supervivencia digital para tu lengua”. La segunda conferencia, de Astrid Carlsen, habló sobre la Wikipedia sami y su recuperación, después de un período de baja actividad. Después Dafydd Tudur intentó explicar el reflejo de las actividades wiki en la lengua galesa. A continuación hice mi presentación. Hubo dos preguntas interesantes sobre la posible implicación de la Universidad de Bangor, donde hay un Centro de Estudios Gallegos. La presentación está disponible en Commons con el nombre de File:Galician literature in Wikipedias.pdf. Para acabar con la primera sesión vespertina, Koldo Biguri nos habló de la Txikipedia y del proyecto “1000 artículos para alumnado de entre 12 y 16 años”.

Después del descanso hubo también sesiones paralelas: un taller de Pau Cabot sobre la creación de cajas de información, y tres charlas, a las que asistí. La primera fue de Duncan Brown, sobre el proyecto Llên Natur, para recoger en Wikipedia los nombres comunes de 17000 especies animales y vegetales de Gales. Después Michael Graaf habló de las Wikipedias de Suráfrica y de cómo se gestiona la diversidad lingüística, charla que tuvo continuidad con la presentación de Daria Cybulska sobre Wikimedia UK y lenguas minoritarias.

Algunas de las sesiones de la primera jornada fueron en galés con traducción simultánea al inglés. Para desconectar la mente fuimos a un bar en un acantilado sobre la ciudad, donde compartimos pintas y aprendimos bailes tradicionales.

La jornada del viernes comenzó con una charla de Rebecca O’Neill, Meghan Dowling y Abigail Walsh sobre la Wikipedia en Irlanda. Luego Simon Cobb habló de la brecha de lenguas en WikiData, y cómo intentar resolverla. Después de una pausa hubo sesiones paralelas: un taller a cargo de Neil Rowlands sobre una especie de WikiNews bilingüe en galés e inglés, y dos charlas. A través de un vídeo, Subhashish Panigrahi nos explicó cómo crear un archivo digital de lenguas indígenas. A continuació Nicolas Vigneron, de Wikisource en bretón, habló del proyecto Wikimammenn, sobre cómo una pequeña comunidad puede transcribir muchos libros.

Antes de comer se planificaron las sesiones de Unconferenced, que tendrían lugar por la tarde. Parecía un poco caótico pero salió bastante bien. Se organizó una visita guiada por la Biblioteca Nacional, y dos profesores de la Universidad de Bangor explicaron el uso de herramientas digitales de reconocimiento de voz y traducción entre galés e inglés.

Antes de la charla de cierre oficial, y para acabar, hubo una sesión muy interesante de metacognición, dirigida por Jason Evans. Se comentó lo aprendido, los retos a los que nos enfrentamos ahora con los conocimientos adquiridos, y la posibilidad-necesidad de ir organizando el siguiente encuentro.

Adrián Estévez Iglesias

Laboratorio Wikimedia se dedicará a las ciencias de la información y el audiovisual libre en Medialab-Prado

En noviembre vuelve nuestro Laboratorio Wikimedia al centro de cultura digital Medialab-Prado, en Madrid. Este año trabajaremos de manera quincenal sobre las ciencias de la información y el audiovisual libre, integrando contenidos sobre ellos en Wikipedia y explorando las posibilidades que otros proyectos Wikimedia como Commons o Wikidata suponen para estos campos de conocimiento y expresión creativa.

En qué consiste

Son sesiones abiertas de aprendizaje y trabajo colaborativo, que se desarrollarán en torno a Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons.

Cada día se elaborarán contenidos relacionados con el audiovisual, el periodismo y otras ciencias de la información en los proyectos Wikimedia. El objetivo es aprender a editar en la enciclopedia libre y algunos de sus proyectos hermanos a la vez que se universalizan y se hacen accesibles conocimientos sobre las materias tratadas durante esta nueva etapa del laboratorio.

Las sesiones serán moderadas por Florencia Claes, doctora en comunicación y miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España. En algunas ocasiones invitaremos a personas expertas en los diferentes proyectos o temáticas a tratar para profundizar sobre las cuestiones específicas a abordar durante esa sesión.

Es recomendable que cada persona traiga su propio dispositivo de trabajo, preferiblemente un ordenador portátil.

Objetivos

  • Establecer un espacio al que cualquier persona pueda acercarse y plantear sus dudas, inquietudes o sugerencias relacionadas con Wikipedia.
  • Dar a conocer, en sesiones temáticas, los proyectos Wikimedia: sus objetivos, su organización interna y formas de colaborar.
  • Fomentar la participación en todo tipo de iniciativas que tengan lugar en el marco de los proyectos Wikimedia y apoyar aquellas otras que surjan, en relación con las ciencias de la información.
  • Colaborar con otras iniciativas relacionadas con el movimiento Wikimedia o la cultura libre que se llevan a cabo en Medialab-Prado, como Wikiesfera, Cuarto Propio en Wikipedia o AVLAB, y participar en sesiones conjuntas en las que explorar posibilidades de colaboración.

 Movimiento Wikimedia

Desarrollados en casi 300 idiomas por personas voluntarias de todo el mundo, los contenidos Wikimedia pueden ser generados o modificados por cualquier persona. Abiertos y participativos, su mayor logro es poner a disposición de la sociedad la suma de todo el conocimiento humano, bajo licencia libre, de forma permanente y gratuita.
El conjunto de proyectos ofrece a las personas la posibilidad, a partir de fuentes fiables, de ser compiladoras de su historia más cercana, de generar contenidos de temática muy variada que en otros medios no han recibido la misma visibilidad, dando el mismo valor a todas las voces y formatos de contenido.

Cuándo y dónde

Las sesiones tendrán lugar un miércoles sí y un miércoles no, en Medialab-Prado de 18h30 a 20h30.

Fechas para el curso 2018-2019: 21 de noviembre, 5 de diciembre, 19 de diciembre, 9 de enero, 23 de enero, 6 de febrero, 20 de febrero, 6 de marzo, 20 de marzo, 3 de abril, 17 de abril, 8 de mayo, 22 de mayo, 5 de junio y 19 de junio.

 

Las Jornadas WMES 2018 acercan el conocimiento libre a Vitoria-Gasteiz


By Virginia Díez (WMES) con licencia CC BY-SA 4.0 , desde Wikimedia Commons

Las Jornadas de Wikimedia en España son un encuentro anual que reúne a las personas participantes en el movimiento por el conocimiento libre en el Estado español. Una conferencia para celebrar Wikipedia y sus iniciativas hermanas a través de tres días de ponencias, debates y sesiones formativas, que cuenta con la participación de personas voluntarias, líderes del movimiento por el conocimiento libre e instituciones.

Este año, las VI Jornadas de Wikimedia España, co-organizadas en colaboración con Enpresa Digitala, reunirán a decenas de agentes vinculados con el conocimiento libre para debatir sobre cuestiones como la construcción de conocimiento a través de Wikipedia y sus proyectos hermanos, los datos abiertos, las brechas en el Movimiento Wikimedia, los derechos digitales o las herramientas tecnológicas que permiten la democratización del conocimiento libre, entre otras temáticas. También se impartirán talleres gratuitos para aprender a editar en Wikipedia, o para saber más sobre cómo colaborar en el movimiento Wikimedia.

El evento tendrá lugar en el Palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz entre el 26 y el 28 de octubre y estará abierto tanto a wikimedistas con experiencia como a entusiastas, participantes, o personas que quieran saber más sobre el Movimiento Wikimedia.

Inscripciones

Todas las sesiones y talleres son abiertos al público, con entrada libre hasta completar aforo. Las Jornadas comenzarán el viernes 26 a las 16:30 y terminarán el domingo 28 a las 14:00.

La inscripción no es obligatoria, pero se recomienda por motivos de logística y se puede realizar rellenando este formulario.

Seguimiento de las jornadas

Teniendo en cuenta a aquellas personas que no pueden asistir a las VI Jornadas WMES en persona, se realizará una crónica visual y textual en directo, que podrá seguirse en Twitter a través del hashtag #JornadasWMES. Para mayor información, se puede seguir la cuenta de Wikimedia España en Twitter.

 

Vuelve el concurso que dedicamos al patrimonio cultural y la fotografía: Wiki Loves Monuments 2018

Khandoba temple Pune

Imagen ganadora de la edición global 2017: Templo de Khandoba en Pune, por PKharote  con licencia CC BY-SA 4.0 ], desde Wikimedia Commons

Wiki Loves Monuments es el concurso de fotografía más grande del mundo y este septiembre tendrá lugar su octava edición a nivel global. El objetivo es documentar patrimonio cultural y hacerlo accesible gracias a una liberación masiva imágenes en Wikimedia Commons, el repositorio libre de archivos multimedia. En Wikimedia amamos los monumentos y somos conscientes de lo importante que son su preservación y su puesta en valor. Además, el patrimonio es una parte fundamental del conocimiento que recogemos y compartimos en Wikipedia y necesitamos imágenes actualizadas para ilustrar todos esos artículos.

Cómo participar en la edición española

  1. Crea una cuenta en Wikimedia Commons y activa la recepción de mensajes.
  2. Mira los listados de monumentos o municipios que entran en el concurso.
  3. Planea tus salidas y haz muchas fotos.
  4. Súbelas a Wikimedia Commons entre el 1 y el 30 de septiembre.
  5. Incluye el identificador del monumento en el formulario de subida de imágenes.
  6. Puedes trabajar con cualquier cámara y no existe límite en el número de fotografías con las que cada persona puede participar.

Para más información, consulta las bases completas.

Nuestro jurado otorgará varios premios a las mejores fotografías. Además, las diez mejores fotografías de cada país pasarán a la fase internacional del concurso, que cuenta con sus propios premios y reconocimientos.

Gracias a estas imágenes las personas apasionadas por el conocimiento y la historia pueden aprender más sobre la historia y la cultura de lugares lejanos, y también de su entorno más cercano. Documentar el patrimonio cultural y liberarlo en Wikimedia Commons permite dar mayor visibilidad a la historia de los pueblos en el entorno digital.

Un poco de historia

Wiki Loves Monuments se organizó por primera vez en los Países Bajos en el año 2010. La iniciativa fue un éxito y cada año se han sumado más países de todo el globo. En España, esta será nuestra octava edición y, con ella, esperamos a conseguir que miles de imágenes sobre patrimonio cultural vuelvan a ser liberadas (Hay que mantener el listón alto. Wiki Loves Monuments ya fue registrado en el Libro Guinness de los Récords como el concurso fotográfico con mayor participación de la historia.)

¡Que empiece la competición y mucho éxito!

Así fue Wikimanía 2018 en Ciudad del Cabo

Wikimania 2018 group photograph
Imagen de R. Boshoff con licencia CC BY-SA 4.0 , desde Wikimedia Commons

Un año más, y van catorce consecutivos, el movimiento Wikimedia se reunió en Wikimanía, uno de los eventos más importantes del ámbito del conocimiento libre que cada año se celebra en un lugar diferente del mundo. Este año, la conferencia tuvo lugar entre el 18 y el 22 de julio en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

En representación de Wikimedia España viajamos hasta allí un total de ocho personas, que nos repartimos las distintas sesiones con el objetivo de cubrir el mayor número de ellas  posible y hacer más enriquecedora nuestra participación. En mi caso se trataba de la tercera Wikimanía a la que asisto y la primera en suelo africano.

Durante los dos primeros días, en la llamada preconference, conocí, por un lado, el proyecto Structured Data, que busca organizar el contenido multimedia de Commons de forma estructurada, siguiendo el modelo multilingüe de Wikidata, por lo que facilitará la búsqueda, organización y utilización de los archivos. Uno de nuestros próximos proyectos, la subida a Commons de material del Instituto Geográfico Nacional, será uno de los proyectos piloto de esta nueva forma de organizar los contenidos multimedia en nuestro repositorio libre. Esa jornada también traduje al español la página sobre el proyecto en Commons, con el ánimo de facilitar su difusión entre la comunidad hispanohablante.

Por otro lado, varias personas de WMES participamos en un editatón sobre la sostenibilidad del agua como forma de visibilizar la crisis del agua que ha sufrido en los últimos años Ciudad del Cabo y, en general, una problemática que puede afectar a muchos otros lugares. En el evento, wikipedistas y personal del gobierno local trabajaron conjuntamente para mejorar los contenidos existentes o, como en mi caso, traducir el artículo sobre la crisis al español. Durante estos dos días, la delegación de Wikimedia España también asistió a los Learning Days, a la jornada Wikimedia&Education y a la conferencia Decolonizing the Internet.

Pasada la preconferencia, Wikimanía dio comienzo. El primer día asistí, por ejemplo, a varias sesiones centradas en las colaboraciones GLAM; una de ellas presentó los resultados de una encuesta que hizo la Fundación Wikimedia sobre cómo las instituciones GLAM usan Wikimedia Commons y entre los desafíos a los que se enfrentan salieron a la luz dos problemas que, precisamente, pretende resolver el proyecto de Structured Data: la falta de multilingüismo y la mejora del sistema de categorización.

Otra sesión que esperaba con interés era la de los Coolest projects en la que se elige el proyecto más cool del año anterior entre los desarrollados por los distintos grupos Wikimedia. En años previos, Wikimedia España contó con un proyecto entre los finalistas (¡el año pasado, Wiki Takes La Manchuela finalizó en segunda posición!); en esta edición el proyecto elegido como más cool fue WikiGap, en el que también colaboramos organizando una jornada de edición para reducir la brecha de género en Wikipedia junto a la Embajada de Suecia en Madrid.

Mientras tanto, varias personas asistieron a la presentación Reintegrating person with mental illnesses to the community using Wikiquote project, que ofreció nuestra socia Jaluj. Nuestra directora de comunicación Virginia Díez participó en el itinerario de estrategia sobre el movimiento, ya que ha sido seleccionada para formar parte del Working Group sobre Community Health dentro del proceso de Estrategia 2030 impulsado por la Fundación Wikimedia.

Para finalizar la jornada, la sesión de pósters, en la que se presentaban distintos proyectos e iniciativas y sus representantes estaban a disposición del resto de asistentes para explicarles el proyecto, resolver dudas, etc. Desde Wikimedia España presentamos cuatro de muy diferente temática: Wiki Loves the Olympics, #100wikidays women writers, Training needs of university students y Wiki Loves Folk.

WMES describiendo sus dias en Cuenca jeh
Imagen de Jim.henderson con licencia CC BY-SA 4.0 , desde Wikimedia Commons

El segundo día de conferencia empezó fuerte: presentábamos nuestra serie de Wiki Takes en áreas rurales. La exposición, que compartí con Virginia Díez y Adrián Estévez, se centró en aspectos como los orígenes de la iniciativa, cómo la llevamos a cabo y el impacto y oportunidades que genera. La sesión, que duró 25 minutos, gustó bastante y contó con una animada ronda de preguntas.

Durante el resto de la jornada asistí a varias sesiones, por ejemplo, centradas en Wikidata, que resaltaron el potencial de las infoboxes basadas en Wikidata o que expusieron Wikidata Terminator, una herramienta para identificar elementos de Wikidata (páginas de contenido) a los que les falta descripción o etiqueta. Mientras, Ángel Obregón atendió a la sesión sobre State of Wikimedia Research 2017-2018, en la cual se presentaron varias investigaciones que está realizando la Fundación Wikimedia.

El tercer día asistí a dos sesiones prácticas centradas en sendas herramientas que, en mi opinión, pueden resultar de interés para la comunidad wikimedista. Por un lado, una demostración sobre cómo usar Lingua Libre, proyecto que año tras año está mejorando y que busca obtener grabaciones en audio de palabras, en cualquier idioma, para que la parte oral del lenguaje, con sus acentos y variantes, no quede sin representación en los proyectos Wikimedia. Esto puede resultar especialmente interesante para Wikipedia y para Wikcionario.

Por otro lado, una sesión práctica sobre Pattypan, una de las herramientas más utilizadas por las instituciones GLAM. Consiste en la subida conjunta de ficheros y metadatos a través de una hoja de cálculo. Su autor Paweł Marynowski dio a conocer a través de este taller sus funciones básicas, cómo crear una hoja de cálculo y cómo subir los ficheros. Por mi parte, contribuí traduciendo la página sobre la herramienta al español y le envié la traducción de los mensajes de la herramienta para que esta esté disponible en español. Ojalá sirva para subir mucho material procedente de instituciones GLAM!

Todo evento internacional de Wikimedia es una oportunidad para compartir, aprender, debatir sobre cualquier aspecto relacionado con los proyectos Wikimedia e iniciar nuevos proyectos y esta edición de Wikimanía ha cumplido las expectativas. Así, por ejemplo, hemos mantenido conversaciones sobre posibles actividades relacionadas con la inmigración en España, con la libertad de prensa en el marco de la iniciativa Wiki4MediaFreedom, o la colaboración con la embajada de Irán en Madrid.

Y así, sin apenas darnos cuenta, llegamos al final de la conferencia. En la sesión de clausura, además de los discursos oficiales actuó un coro local y Wikimedia Suecia presentó la próxima edición de Wikimanía. La nota de humor corrió a cargo de la Wikimedia Cuteness Association, con un repaso a su evolución y su implicación en el movimiento Wikimedia. Nos vemos el próximo año en Estocolmo. Enkosi!

Rubén Ojeda
Coordinador de Programas de Wikimedia España